IW Proces - RODO

Szkoła Pomocy Psychologicznej

Szukasz dobrej przestrzeni do uczenia się budowania i podtrzymywania kontaktu pomocowego w postaci: wsparcia psychicznego, elementów terapeutycznych, interwencji kryzysowej i coachingu?

Szkoła Pomocy Psychologicznej PROCES to propozycja dla osób, które pragną pracować w zawodzie doradcy, interwenta kryzysowego, czy coacha. To również propozycja dla tych wszystkich, którzy zajmują się pomocą drugiemu człowiekowi w różnych obszarach jego życia, np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, lekarze czy wolontariusze.

Szkoła w swej strukturze odnosi się do jednego znajważniejszych elementów pomocy psychologicznej – procesu. Uczestnicy Szkołynabywać będą umiejętności uważnego obserwowania procesu pomocy psychologicznej, będą pogłębiali jego rozumienie w oparciu o różne perspektywy psychologiczne; nabędą również umiejętności wpierania klienta w osiąganiu korzystnej dla niego zmiany.

Celem szkoły jest przede wszystkim pobudzenie umiejętności realnego, osobowego, autentycznego, empatycznego kontaktu Ja - Ty, traktowanego jako jedno z fundamentalnych narzędzi do niesienia pomocy psychologicznej."
Łukasz Krawętkowski
Dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej Proces

  • Program i organizacja Szkoły skonstruowane są w ten sposób, by uczestnik udoskonalił i poszerzył zakres swoich kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej. Program dostarcza sprawdzonych i innowacyjnych narzędzi do pracy z klientem, o dowiedzionej naukowo skuteczności. Stanowi również intensywny program rozwoju osobistego, przygotowujący do pracy w obszarze pomagania.
  • Program Szkoły spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Daje możliwość starania się o rekomendacje PTP. Szkoła Pomocy Psychologicznej zawiera w programie wymagane kompetencje coacha International Coach Federation (ICF). Umożliwia ubieganie się o certyfikat ICF ścieżką portfolio. Absolwent otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF. Program może stanowić wstęp do zdobywania kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Adresaci Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES:

  • osoby udzielające wsparcia psychicznego, wykorzystujące wiedzę i umiejętności psychologiczne w celu pomocy drugiej osobie, m. in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, nauczyciele, kuratorzy, interwenci kryzysowi, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy;
  • osoby chcące zdobyć zawód coacha;
  • coachowie, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć wiedzę psychologiczną oraz zdobyć nowe umiejętności (np. diagnozowania);
  • studenci ostatnich lat studiów społecznych i humanistycznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, pomoc społeczna);
  • osoby pracujące w urzędach;
  • osoby chcące nabyć umiejętności profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej w różnych obszarach pracy.
więcej na stronie www.sppp.ontrapages.com

Instytut Proces - psychoterapia, coachingKontakt

Instytut Proces

Wrocław: ul. Tęczowa 78/1D, tel. 535 05 45 95
e-mail: proces@proces.net.pl
numer konta: 18 1140 2004 0000 3602 1547 4187