Instytut Proces - zespół:

Anna Tompolska

psycholog dziecięcy i rodzinny

Anna Tompolska - psycholog dziecięcy i rodzinny

Anna Tompolska


e-mail
+48 604 600 600
e-mail
a.tompolska@proces.net.pl

Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobywa pracując w wielu placówkach, początkowo medycznych (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego), aktualnie oświatowych: przedszkolach, gimnazjum oraz w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gdzie na co dzień pomaga dzieciom i ich rodzicom.

Diagnozuje poziom możliwości intelektualnych, zaburzenia dziecięce, pracuje warsztatowo z rodzicami dzieci trudno rozwijających się i zaburzonych.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, upośledzonymi i z ADHD. Prowadzi zajęcia wspierające rozwój, warsztaty psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci, mediacje rodzinne i szkolne, jest członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.

Jest absolwentką psychologii o specjalności psychologia wychowacza i rodziny (KUL). Na studiach podyplomowych z zakresu terapii behawioralnej ABA (Applied Behavior Analysis) – SWPS Warszawa, uzyskała uprawnienia do pracy z dziećmi autystycznymi i z zaburzeniami zachowania.

Na Studiach Rodziny i Mediacji Sądowej rozwinęła umiejętności mediacyjne. Studia Pomoc Psychologiczna i Interwencje Systemowe w Rodzinie były poszerzeniem zainteresowania terapią systemową. Brała udział w badaniach normalizacyjnych testów dla dzieci w wieku przedszkolnym dla Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest członkiem zarządu stowarzyszenia Wielka Liga, promującego czytelnictwo i wartości rodzinne.

Instytut Proces - psychoterapia, coachingKontakt

Instytut Proces

Wrocław: ul. Tęczowa 78/1D, tel. 535 05 45 95
e-mail: proces@proces.net.pl
numer konta: 18 1140 2004 0000 3602 1547 4187